Wśród błędów operacyjnych Swenson wymienia:

Drugim błędem jest nierozpoznanie długoodcinkowej postaci choroby, którą należy podejrzewać u noworodka z ciężką przedłużoną całkowitą lub częściową niedrożnością, pomimo prawidłowego obrazu rtg podczas wlewu cieniującego. Śród- operacyjne badanie morfologiczne skrawków pobranych z różnych części okrężnicy, a nawet z jelita cienkiego, podczas pierwszej operacji zwiadowczej pozwala na ustalenie rozpoznania, zasięgu strefy bezzwojowości i wybór najkorzystniejszego umiejscowienia sztucznego odbytu.

Groźną pomyłką jest traktowanie epizodów zakażenia przewodu pokarmowego towarzyszących chorobie Hirschsprunga u niemowląt jako banalnej biegunki.

Wśród błędów operacyjnych Swenson wymienia: wytworzenie sztucznego odbytu w odcinku jeszcze bezzwojowym oraz pozostawienie nawet 1-2 cm bezzwojowej odbytnicy lub bezzwojowej okrężnicy w czasie operacji radykalnej. Prowadzi to do nawrotu objawów. W celu uniknięcia tych powikłań nieodzowna jest biopsja śród- operacyjna. Błędem w technice chirurgicznej jest wytworzenie zespolenia pod napięciem.

Leave a Reply

Medycyna – Strony
    System reklamy Test
Kategoria