Retrospektywne badania kliniczne

Nie było korelacji między występowaniem odruchu wiotczenia zwieracza a trzymaniem stolca, zaparciem lub enterocolitis. Wielu chorych uzyskało pełne trzymanie mimo braku odruchu lub szczątkowego jego ujawnienia.

Na podstawie tych badań wysunięto tezę, że trzymanie po operacji można uzyskać w warunkach optymalnych drogą przywrócenia normalnego mechanizmu odruchu odbytniczo-zwieraczowego ze zwiotczeniem zwieracza wewnętrznego. Odpowiednia długość i napięcie okrężnicy mają zdolność kompensacji i przezwyciężenia krótkiego odcinka bezzwojowego, zapobiegając powstaniu zatrzymania i nietrzymania stolca.

Retrospektywne badania kliniczne, radiologiczne i manometryczne pozwoliły Holschneiderowi i wsp. na sformułowanie następujących wniosków i wynikających z nich sugestii postępowania:

Leave a Reply

Medycyna – Strony
    System reklamy Test
Kategoria