Powtórne operacje

Wśród powikłań pooperacyjnych stwierdzono: niewydolność zespolenia u 7,2% chorych, głównie po operacji Swensona (14,5%) i Duhamela (9,5%), zwężenia u 15,2% chorych po operacji Soave’a, Duhamela i Rehbeina, cofnięcie się jelita u 6,7% chorych po operacji Soave’a i 2,6% po operacji Swensona.

Zaleganie w kikucie odbytnicy z zaparciem i brudzeniem wystąpiło u 17,5% dzieci po operacji Duhamela. Częściowa niedrożność wystąpiła u 14,3% chorych, pełna niedrożność u 11,2%, zaburzenia mikcji u 3,6%.

Powtórne operacje wykonano w 8,1% przypadków z powodu niewydolności zespolenia z przetoką lub wtórnym zwężeniem po operacji Rehbeina u 14 dzieci (3,8%) i Swensona u 3 dzieci (3,7%), bądź zwężenia spowodowanego uciskiem mankietu mięśniowego po operacji Soave’a u 5 dzieci (4,7%) (tab. 11-8). Do tej grupy należało również 6 dzieci (S,7%) z zaleganiem stolca w kikucie odbytnicy po operacji Duhamela.

Leave a Reply

Medycyna – Strony
    System reklamy Test
Kategoria