Powstanie stanu zapalnego

Powstanie stanu zapalnego z zaburzeniami miltrokrążenia i uszkodzeniem błony śluzowej może powodować wysięk białka do światła, zaburzenia immunologiczne i nietolerancję pokarmów.

W celu zapobiegania enterocolitis należy wycinać możliwie w całości odcinek bez- zwojowy, a po operacji Rehbeina stosować rozszerzania w celu zniesienia achalazji zwieracza.

Moczenie nocne wystąpiło u 10,9% operowanych, utrzymywało się podczas kontroli u 9,7%. Zaburzenie to stwierdzono u 15,3% dzieci po operacji Soave’a, u 14,3% po operacji Duhamela, 10,4% po operacji Swensona i 5,1% po operacji Rehbeina. Może

Leave a Reply

Medycyna – Strony
    System reklamy Test
Kategoria