Powtórne operacje

Wśród powikłań pooperacyjnych stwierdzono: niewydolność zespolenia u 7,2% chorych, głównie po operacji Swensona (14,5%) i Duhamela (9,5%), zwężenia u 15,2% chorych po operacji Soave’a, Duhamela i Rehbeina, cofnięcie się jelita u 6,7% chorych po operacji Soave’a i 2,6% po operacji Swensona.

Zaleganie w kikucie odbytnicy z zaparciem i brudzeniem wystąpiło u 17,5% dzieci po operacji Duhamela. Częściowa niedrożność wystąpiła u 14,3% chorych, pełna niedrożność u 11,2%, zaburzenia mikcji u 3,6%.

Read the rest of this entry »

Odbytnica i kanał odbytu

Odbytnica i kanał odbytu rozwijają się z trzech pierwotnych struktur. Z ektoder- my zagłębienia odbytowego powstaje dolna część kanału odbytu do poziomu zastawek odbytowych, wyścielona nabłonkiem płaskim. Ze steku rozwija się górna część kanału odbytu wyścielona nabłonkiem walcowatym i odbytnica do poziomu załamka otrzewnowego. Z jelita tylnego powstaje górna część odbytnicy (1, 2, 28, 39, 48).

Read the rest of this entry »

OBJAWY KLINICZNE I ROZPOZNANIE

Wrodzone zarośnięcie okrężnicy, podobnie jak każda niska niedrożność, objawia się dość wczesnym uogólnionym wzdęciem brzucha i wymiotami z domieszką żółci. Badaniem palpacyjnym stwierdza się obecność rozdę tych, napiętych pętli jelitowych. Szmery perystaltyczne są wzmożone. Większość noworodków nie oddaje smółki lub wydala skąpe ilości śluzowego stolca, jednak nawet oddanie prawidłowej smółki nie wyklucza tej postaci niedrożności.

Read the rest of this entry »

Dren przezzespoleniowy

Dren przezzespoleniowy stosowano po operacji Rehbeina w 72% przypadków, po operacji Swenśona w 25,6%, w metodzie Soave’a w 16,3%, a w metodzie Duhamela w 4,7% przypadków.

Analiza przebiegu leczenia operacyjnego wykazała, że wytworzenie sztucznego odbytu na okrężnicy poprzecznej jest ryzykowne u dzieci, u których zasięg bezzwo- jowości przekracza poziom okrężnicy esowatej.

Read the rest of this entry »

Leczenie wczesnych poważnych powikłań

Leczenie wczesnych poważnych powikłań pooperacyjnych, jak nieszczelność zespolenia, zaburzenia ukrwienia ściany z powstaniem przetoki lub cofnięcie się jelita, wymaga doraźnego wytworzenia przetoki jelitowej, miejscowego drenażu i intensywnego leczenia ogólnego. Postępowanie to ma na celu opanowanie ropnego zakażenia miednicy mniejszej i zapobieżenie uogólnianiu się procesu, jednocześnie zmniejszając niebezpieczeństwo powstania bliznowatego zwężenia zespolenia.

Read the rest of this entry »

Medycyna – Strony
    System reklamy Test
Kategoria