Krew

Dren przezzespoleniowy

Dren przezzespoleniowy stosowano po operacji Rehbeina w 72% przypadków, po operacji Swenśona w 25,6%, w metodzie Soave’a w 16,3%, a w metodzie Duhamela w 4,7% przypadków.

Analiza przebiegu leczenia operacyjnego wykazała, że wytworzenie sztucznego odbytu na okrężnicy poprzecznej jest ryzykowne u dzieci, u których zasięg bezzwo- jowości przekracza poziom okrężnicy esowatej.

Read the rest of this entry »

Leczenie wczesnych poważnych powikłań

Leczenie wczesnych poważnych powikłań pooperacyjnych, jak nieszczelność zespolenia, zaburzenia ukrwienia ściany z powstaniem przetoki lub cofnięcie się jelita, wymaga doraźnego wytworzenia przetoki jelitowej, miejscowego drenażu i intensywnego leczenia ogólnego. Postępowanie to ma na celu opanowanie ropnego zakażenia miednicy mniejszej i zapobieżenie uogólnianiu się procesu, jednocześnie zmniejszając niebezpieczeństwo powstania bliznowatego zwężenia zespolenia.

Read the rest of this entry »

OPIEKA POOPERACYJNA

Jeśli leczenie prowadzi się trójetapowo, to przebieg po operacji radykalnej pod osłoną sztucznego odbytu jest zazwyczaj gładki i mało obciążający dla dziecka.

Obowiązuje pozostawienie zgłębnika w żołądku i cewnika w pęcherzu, podanie antybiotyków i żywienie pozajelitowe, które prowadzi się do powrotu prawidłowej czynności przewodu pokarmowego. Zazwyczaj szybko można rozpocząć karmienie doustne. Cewnik z pęcherza usuwa się między 4 a 6 dniem.

Read the rest of this entry »

Zwieracz wewnętrzny

Zwieracz wewnętrzny rozpoczyna się ira wysokości pierścienia odbytniczo-odby- towego, gdzie warstwa mięśniowa okrężna odbytnicy ulega wyraźnemu zgrubieniu i sięga do przejścia skórno-śluzówkowego odbytu. Warstwa mięśniowa podłużna odbytnicy splata się z przyśrodkowymi włóknami mięśnia łonowo-odbytniczego, tworząc wspólny mięsień podłużny kanału odbytu, związany ściśle z głębokimi włóknami zwieracza zewnętrznego. Zwieracz wewnętrzny jest mięśniem gładkim, zawiera jednak dużą liczbę włókien sprężystych, pochodzących z blaszki mięśniowej błony śluzowej i z mięśnia podłużnego, oraz włókna prążkowane należące do mięśnia lonowo-odbytniezego.

Read the rest of this entry »

Leczenie późnych powikłań

Nietrzymanie stolca może być skutkiem śródoperacyjnego uszkodzenia zwieraczy lub towarzyszyć ciężkiemu zaparciu (overflow, incontinenłio). Zbiorcze zestawienie danych z piśmiennictwa (Joppich, 1982) (33) określa częstość występowania zaparcia na 9,07% (452 na 4873 operowanych), nietrzymania stolca na 8,3% (508 spośród 6158 operowanych), biegunki lub enterocolitis na 8% (479 na 5919 operowanych).

Read the rest of this entry »

Medycyna – Strony
    System reklamy Test
Kategoria