Krew

Wśród błędów rozpoznawczych

Na zakończenie warto powtórzyć wnioski Swensona (1967) wynikające z analizy trudności i powikłań w leczeniu 400 dzieci z chorobą Hirschsprunga. Autor pierwszej metody operacyjnej i zasad postępowania w tej wadzie stwierdził, że wszystkie niepowodzenia były skutkiem kilku powtarzających się błędów w diagnostyce, technice operacyjnej i leczeniu pooperacyjnym.

Read the rest of this entry »

Po operacji Rehbeina

W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa tych powikłań wskazane jest rozpoczęcie uruchomienia błony śluzowej odbytnicy w odległości 5-7 cm powyżej połączenia skórno-śluzówkowego odbytu, aby pozostawiony mankiet mięśniowy był możliwie najkrótszy.

-3. Po operacji Rehbeina może wystąpić obkurczenie zespolenia lub pozostaje zbyt długi odcinek bezzwojowy. Wykonując operację Rehbeina należy starać się wykonać resekcję możliwie rozlegle i zespolenie najniżej, jak to możliwe. Pozostawiony odcinek bezzwojowy nie powinien być dłuższy niż 3-5 cm. Wskazane są długotrwałe rozszerzania w celu zapobieżenia zwężeniu zespolenia i achalazji zwieracza.

Read the rest of this entry »

Powtórne operacje

Wśród powikłań pooperacyjnych stwierdzono: niewydolność zespolenia u 7,2% chorych, głównie po operacji Swensona (14,5%) i Duhamela (9,5%), zwężenia u 15,2% chorych po operacji Soave’a, Duhamela i Rehbeina, cofnięcie się jelita u 6,7% chorych po operacji Soave’a i 2,6% po operacji Swensona.

Zaleganie w kikucie odbytnicy z zaparciem i brudzeniem wystąpiło u 17,5% dzieci po operacji Duhamela. Częściowa niedrożność wystąpiła u 14,3% chorych, pełna niedrożność u 11,2%, zaburzenia mikcji u 3,6%.

Read the rest of this entry »

Odbytnica i kanał odbytu

Odbytnica i kanał odbytu rozwijają się z trzech pierwotnych struktur. Z ektoder- my zagłębienia odbytowego powstaje dolna część kanału odbytu do poziomu zastawek odbytowych, wyścielona nabłonkiem płaskim. Ze steku rozwija się górna część kanału odbytu wyścielona nabłonkiem walcowatym i odbytnica do poziomu załamka otrzewnowego. Z jelita tylnego powstaje górna część odbytnicy (1, 2, 28, 39, 48).

Read the rest of this entry »

OBJAWY KLINICZNE I ROZPOZNANIE

Wrodzone zarośnięcie okrężnicy, podobnie jak każda niska niedrożność, objawia się dość wczesnym uogólnionym wzdęciem brzucha i wymiotami z domieszką żółci. Badaniem palpacyjnym stwierdza się obecność rozdę tych, napiętych pętli jelitowych. Szmery perystaltyczne są wzmożone. Większość noworodków nie oddaje smółki lub wydala skąpe ilości śluzowego stolca, jednak nawet oddanie prawidłowej smółki nie wyklucza tej postaci niedrożności.

Read the rest of this entry »

Medycyna – Strony
    System reklamy Test
Kategoria