Krew

Wśród błędów operacyjnych Swenson wymienia:

Drugim błędem jest nierozpoznanie długoodcinkowej postaci choroby, którą należy podejrzewać u noworodka z ciężką przedłużoną całkowitą lub częściową niedrożnością, pomimo prawidłowego obrazu rtg podczas wlewu cieniującego. Śród- operacyjne badanie morfologiczne skrawków pobranych z różnych części okrężnicy, a nawet z jelita cienkiego, podczas pierwszej operacji zwiadowczej pozwala na ustalenie rozpoznania, zasięgu strefy bezzwojowości i wybór najkorzystniejszego umiejscowienia sztucznego odbytu.

Read the rest of this entry »

Retrospektywne badania kliniczne

Nie było korelacji między występowaniem odruchu wiotczenia zwieracza a trzymaniem stolca, zaparciem lub enterocolitis. Wielu chorych uzyskało pełne trzymanie mimo braku odruchu lub szczątkowego jego ujawnienia.

Na podstawie tych badań wysunięto tezę, że trzymanie po operacji można uzyskać w warunkach optymalnych drogą przywrócenia normalnego mechanizmu odruchu odbytniczo-zwieraczowego ze zwiotczeniem zwieracza wewnętrznego. Odpowiednia długość i napięcie okrężnicy mają zdolność kompensacji i przezwyciężenia krótkiego odcinka bezzwojowego, zapobiegając powstaniu zatrzymania i nietrzymania stolca.

Read the rest of this entry »

Istotna rola badanie rtg

Jeśli przy badaniu przez odbytnicę zespolenie jest niewyczuwalne i nie stwierdza się zwężenia, rektoskopia pozwoli na określenie długości kikuta odbytnicy i ewentualnych zmian patologicznych.

Istotną rolę odgrywa badanie rtg, które udokumentuje stopień i zakres zwężenia oraz poszerzenie jelita, obecność kieszeni, uchyłków, przetok, niesprawnego czynnościowo odcinka jelita lub achalazji zwieracza.

Read the rest of this entry »

Powstanie stanu zapalnego

Powstanie stanu zapalnego z zaburzeniami miltrokrążenia i uszkodzeniem błony śluzowej może powodować wysięk białka do światła, zaburzenia immunologiczne i nietolerancję pokarmów.

W celu zapobiegania enterocolitis należy wycinać możliwie w całości odcinek bez- zwojowy, a po operacji Rehbeina stosować rozszerzania w celu zniesienia achalazji zwieracza.

Read the rest of this entry »

Wśród powikłań pooperacyjnych

W przypadku rozległego braku okrężnicy postępowanie musi być indywidualne, uzależnione od unaczynie- nia i możliwości uruchomienia istniejących odcinków jelita. Zespolenie prawej połowy okrężnicy z okrężni- cą esowatą lub odbytnicą wymaga odwrócenia okrężnicy wstępującej o 180° i sprowadzenia do miednicy mniejszej na szypule naczyń biodrowo-okrężniczych. Jeśli jest to niemożliwe, wykonuje się resekcję lcątnicy i zespolenia z jelitem krętym (ryc. 12-5).

Read the rest of this entry »

Medycyna – Strony
    System reklamy Test
Kategoria