Istotna rola badanie rtg

Jeśli przy badaniu przez odbytnicę zespolenie jest niewyczuwalne i nie stwierdza się zwężenia, rektoskopia pozwoli na określenie długości kikuta odbytnicy i ewentualnych zmian patologicznych.

Istotną rolę odgrywa badanie rtg, które udokumentuje stopień i zakres zwężenia oraz poszerzenie jelita, obecność kieszeni, uchyłków, przetok, niesprawnego czynnościowo odcinka jelita lub achalazji zwieracza.

Konieczna jest biopsja, która umożliwi ocenę stanu unerwienia jelita. Analiza wykonanych badań pozwoli na wyciągnięcie wniosków co do przyczyny złego wyniku czynnościowego.

Leave a Reply

Medycyna – Strony
    System reklamy Test
Kategoria